Itprojects

Freelance Projectleider Migratie Sterpunt, Dienst Uitvoering Onderwijs (ZZP)

Posted Oct 20, 2022
Project ID: IT 9122539
Location
Groningen , Groningen
Duration
9 months
(Nov 14, 2022 - Aug 13, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
75 - 91 €/hr
Application Deadline: Oct 26, 2022 3:30 PM

Dienst Uitvoering Onderwijs

Uren per week: 36,00

Standplaats: Groningen

Max tarief: € 91,00

Startdatum inzet: 14-11-2022

Einddatum inzet: 13-8-2023

 

De opdrachtgever is de manager ICT services. De projectleider is verantwoordelijk voor het technisch en organisatorisch regelen van de migratie en fungeert als een spin in het web.Het ministerie van OCW, DUO en ODC-Noord zijn de betrokken partijen. De projectleider overlegt veel met deze partijen en stelt heldere afspraken op. Met name de afspraken over de benodigde capaciteit bij ODC-N is een belangrijk punt. Ook is er veelvuldig overleg met de techneuten/engineers van ODC-N. Met OCW zijn diverse overleggen, zoals een stuurgroep, een klankbordgroep en een specialisten overleg. Stakeholdermanagement is een belangrijk aspect van het project. Er zal veel afgestemd moeten worden voor de migratie momenten van deze bedrijfskritische componenten. Dit zijn componenten die cruciaal/onmisbaar zijn voor de primaire dienstverlening van zowel DUO als OCW. Migratie moment(en) zullen dan ook buiten kantoortijd en in onderhoud vensters moeten plaatsvinden.

 

Op te leveren producten

 • Migreren DUO Rijkskoppeling naar Sterpunt 2.0;
 • Migreren OCW Rijkskoppeling naar Sterpunt 2.0;
 • Aansturen externe leverancier (Centralpoint/Sky Networks);
 • Opleveren Technisch Ontwerp;
 • Opleveren draaiboeken en daardoor toestemming verkrijgen bij het CAB;
 • Verwachting in Q2/3 het project overdragen naar de beheer organisatie;
 • Borgen in beheer processen van nieuwe omgeving.

 


Taken en verantwoordelijkheden
De projectleider levert een plan van aanpak inclusief mijlpalenplanning op en bewaakt de planning. De projectleider draagt ook zorg voor het tot stand komen van een technisch ontwerp met de leverancier. Daarnaast is het borgen van het beheer/wijzigingsproces van deze nieuwe infrastructuur ook onderdeel van de opdracht. De projectleider rapporteert maandelijks aan de stuurgroep.
 


Achtergrond opdracht
Het project draait bij de afdeling ICT Services van DUO. Er is een Rijkskoppeling tussen OCW en de andere overheidspartijen. De Rijkskoppeling zorgt voor de communicatie tussen de DUO en OCW systemen, maar is ook het primaire kanaal naar de overige Rijkspartners. Het gaat om alle bestuursdepartementen van OCW. Het is nu nog gesplitst in 2 verschillende firewall omgevingen, er draait een deel bij DUO en een deel bij ODC-N. Dit komt na de migratie bij DUO te liggen.
 


Aanleiding van het project is de lifecycle en het verbeteren van de beschikbaarheid van de huidige omgeving. Er is een aanbesteding geweest. De winnaar van de aanbesteding is leverancier Checkpoint i.s.m. Centralpoint. De huidige omgeving wordt naar Sterpunt 2.0 gemigreerd. Daarnaast is de Rijkskoppeling in de OCW omgeving nog enkelvoudig uitgevoerd. Door deze migratie naar de nieuwe firewallomgeving is er sprake van een hogere beschikbaarheid. 

 

Functievereisten:

 • HBO werk- en denkniveau (diploma aantoonbaar op CV) (3 jr.);
 • Ervaring als projectleider in complexe projecten (3 jr.);
 • Prince2 Practitioner.


Nice to have

 • IPMA-C gecertificeerd;
 • Affiniteit met techniek is een grote pré;
 • Kennis van en ervaring met agile werken in een projectomgeving;
 • Ervaring met aansturen van projecten bij rijksoverheidsorganisaties;
 • Ervaring met het werken in een keten (intern/extern).


Competenties

 • Bestuurlijke / organisatie sensitiviteit en overtuigingskracht;
 • Sterke communicatieve vaardigheden op tactisch en strategisch niveau;
 • Een netwerker en verbinder;
 • Resultaatgericht;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • In staat om belangen te kunnen inschatten en daarin prioriteiten te kunnen stellen;
 • Afweging maken tussen zorgvuldigheid en snelheid.

Similar projects

+ Search all projects