Itprojects

Informatieanalist (Freelance/ZZP)

Posted Mar 29, 2022
Project ID: IT 9109725
Location
Leeuwarden
Duration
9 months
(Apr 4, 2022 - Dec 31, 2022)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 31, 2022 9:00 AM

Deadilne sollicitatie: 31-03-2022 09:00 uur

Startdatum inzet: zsm

Periode:  tot einde jaar 2022

Uren per week: 32-36

Tarief: schaal 11

 

De provincie Fryslân werkt opgave gestuurd om de grote maatschappelijke opgaven te realiseren, samen met de Mienskip. Er zijn hiervoor beperkte middelen beschikbaar, dus er moet goed gekeken worden naar de efficiëntie en effectiviteit van onze inspanningen. 

Technologie speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de strategische doelstellingen van de provincie, zowel beleidsmatig als qua uitvoering. 

Informatiehoeveelheden groeien explosief en digitale toegang daartoe ook. Naast het aanpassen van de organisatie qua formatie en bezetting, is een van de grote opgaven van de komende jaren dan ook de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening. Hierbij wordt de ko-mende jaren o.a. ingezet op volledig digitaal werken (inclusief vaardigheden), groeien naar een data gedreven orga-nisatie door gebruik van data voor plan- en beleidsvorming en -monitoring en het digitaal samenwerken met andere organisaties. Dit zal naast een technologische verandering ook een organisatorische en culturele verandering bete-kenen.

De provincie Fryslân is op zoek naar een informatieanalist die ons kan ondersteunen in deze brede ontwikkeling.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Onderzoeken, analyseren en articuleren van informatiebehoefte (nieuw of wijziging) vraagstukken vanuit de organisatie.
 • Ontwerpen van logische gegevensmodellen en functionele specificaties en – ontwerpen (bv. use cases).
 • De inhoudelijke verbinding maken van de organisatie naar het realisatietraject.
 • (Her)ontwerpen en verbeteren van werkprocessen
 • Adviseren (met o.a. financiële, efficiëntie en effectiviteitsaspecten) m.b.t. het optimaliseren en/of herontwerpen van werkprocessen inclusief eventueel het uitbreiden of aanpassen van informatiesystemen.

 

Algemene vaardigheden

 • HBO+ werk- & denk niveau
 • Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Informatieanalyse.
 • Ervaring met het vertalen van business requirements naar gebruikers/systeem requirements.
 • Kennis en ervaring met werken binnen de overheid. Kennis en ervaring van de provincie is een pre.
 • Kennis en ervaring met werken in een datagedreven organisatie.
 • Sterk analytisch vermogen.

 

Sociale vaardigheden

 • Sterke communicatieve vaardigheden en groot empathisch vermogen.
 • Sterk in begeleiden en faciliteren van processen.
 • Veerkrachtig en stressbestendig.
 • Goed kunnen werken in een veranderende omgeving.

 

Vakkennis

 • Affiniteit en kennis van architectuur, basiskennis Archimate is een pre.
 • Kennis en ervaring met procesmodellering middels BPMN notatie.
 • Kennis en ervaring met gegevensmodellering (ERD, UML class)
 • Kennis en ervaring met opstellen functionele ontwerpen (bv. use cases).
 • Ervaring met architectuur modellering tools, SPARX Enterprise Architect is een pre
 • Kennis en ervaring met Lean en Agile / SCRUM.

Similar projects

+ Search all projects