Itprojects

Gemeente Groningen - Teamleider Architectuur en Informatiebeveiliging (Freelance/ZZP)

Posted Feb 14, 2022
Project ID: IT9109003
Location
Groningen
Timeline:
Starts: Feb 21, 2022
Ends: Aug 22, 2022
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Feb 18, 2022 12:00 PM

Sollicitatie deadline: 18-02 12:00 Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

Startdatum: ZSM

Duur: 2 jaar

Inzet: 36 uur

Schaal 11A, CAO Gemeenten.

 

Ben jij de inspirerende teamleider die met overtuiging professionals ondersteunt binnen de afdeling Regie bij de ontwikkelopgave van de gehele regie op informatievoorziening? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Wat je onder andere van de functie kunt verwachten:

Als één van de vier teamleiders binnen de afdeling Regie zorg je ervoor dat jouw team van circa 20 professionals goed functioneert. Je vertaalt visie naar duidelijke doelen en resultaatafspraken voor medewerkers en stuurt zowel op proces als op inhoud. Je voert HR-beleid uit en implementeert dit. Dit alles om medewerkers in hun werk met eigenaarschap, professionaliteit en lerend vermogen een bijdrage te laten leveren aan de dynamische én complexe omgeving van informatievoorziening binnen en buiten de organisatie. Daarnaast draag je bij aan verbinding tussen de teams van Regie. Je geeft vorm aan en stuurt op de doorontwikkeling van de totale regiefunctie. Dit alles onder leiding van twee afdelingshoofden Regie.

 

Waar kom je te werken?

De afdeling Regie valt onder de directie Informatie & Services, onderdeel van het Shared Service Center en is één van de 16 directies binnen de gemeente Groningen. De gemeente Groningen heeft een groot deel van haar ICT uitbesteed aan een externe leverancier en zit in een transitie van deze diensten. Gegeven de veelheid aan vraagstukken op het gebied van zowel informatiemanagement (informatieadvies en informatiebeheer) als benodigde ontwikkeling op het gebied van IT-architectuur, informatiebeveiliging, contractmanagement en servicemanagement kiezen we ervoor om de huidige afdeling Regie (meer dan 70 medewerkers) de komende twee jaar op te delen in een twee aparte afdelingen: Regie Informatiemanagement en - beheer en Regie ICT.

 

Er is veel werk te verzetten en het is dynamisch en complex, maar medewerkers geven aan trots te zijn op de betrokkenheid van collega’s: “Collega’s hebben hart voor de zaak en ook in moeilijke tijden maken zij er het beste van”.

 

De vier teams:

Er zijn vier afzonderlijke teams binnen de afdeling Regie die zich ieder richten op verschillende domeinen;

 • team Informatie-advies;
 • team Informatiebeheer;
 • team Contract- & Servicemanagement;
 • team Architectuur & Informatiebeveiliging.

 

Dit laatste team bestaat uit IT-Architecten en security officers. Dit zijn de taken:

 • het opstellen van gemeentelijke ICT- en informatiearchitectuur, als basis voor de ICT- en digitaliseringsstrategie en deze toepassen in afzonderlijke projecten;
 • portfoliomanagement gericht op de versterking van de sturing op gewenste ontwikkelingen, stroomlijning van het applicatielandschap;
 • het opstellen, coördineren en controleren van het beleid en de kaders op het gebied van informatieveiligheid.

 

De medewerkers van dit team toetsen samen en met de outsourcingspartner nieuwe ontwikkelingen aan verplichte en gemeentelijke standaarden op het gebied van architectuur en informatiebeveiliging.

 

De uitdagingen voor dit team:

Vanuit de aanwezige ICT- en informatiearchitectuur een doorontwikkeling van het ICT- en applicatielandschap te maken om zo relevante ontwikkelingen en innovaties te kunnen inbedden. De kern van deze functie richt zich op samenhang en de logische ontwikkeling van het applicatielandschap. Daarbij ligt de nadruk op rationalisatie, standaardisatie en ver-SaaS-ing.

 

Je adviseert over operationele en tactische informatiebeveiligingsvraagstukken binnen de organisatie en onze klanten. Je draagt bij aan de bewustwording binnen heel de organisatie, aan verbeteringen vanuit projecten en stuurt onze leveranciers aan om vanuit dit perspectief hun dienstverlening te verbeteren. Ook analyseer je informatiebeveiligingsincidenten en draag je structurele oplossingen hiervoor aan.

 

Om als teamleider Architectuur & Informatiebeveiliging succesvol te zijn, vragen wij het volgende van jou:

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • kennis van en ervaring met het opzetten en uitdragen van (gemeentelijke) enterprise-architectuur en domeinarchitecturen;
 • ervaring met GEMMA, NORA is een pré;
 • ervaring in Archimate en BlueDolphin is een pré;
 • bekendheid met ISO27001;
 • aantoonbare kennis van en ervaring met implementatie van de BIO;
 • een krachtige persoonlijkheid die wendbaar en flexibel is in zijn/haar handelen en deze waarden om weet te zetten naar de mensen, processen en de organisatie;
 • een toegankelijke en coachende leider die in staat is om op een verbindende manier leiding te geven en werkt vanuit vertrouwen;
 • sturing kunnen geven aan interne veranderprocessen;
 • integraal kunnen denken en handelen.

 

Je kunt je via <itprojects> alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Similar projects

+ Search all projects