Itprojects

Gemeente Groningen - Hoofd Regie Informatiemanagement (Freelance/ZZP)

Posted Feb 14, 2022
Project ID: IT9108984
Location
Groningen
Duration
(Feb 21, 2022 - Aug 22, 2022)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Feb 18, 2022 12:00 PM

Sollicitatie deadline: 18-02 12:00 Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

Startdatum: ZSM

Duur: 2 jaar

Inzet: 36 uur

Schaal 13, CAO Gemeenten.

Voor de gemeente Groningen zijn wij op zoek naar een Hoofd Regie Informatiemanagement. Daarnaast zoeken we ook 4 teamleiders Regie (andere vacatures).

Ben jij in staat om in een complexe en dynamische omgeving een veranderopgave te realiseren binnen informatievoorziening? En daarbij goede afstemming te vinden met interne klanten, proceseigenaren, externe leveranciers en toezichthouders? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Wat kun je van de functie verwachten:

Samen met het hoofd Regie ICT realiseer jij de komende twee jaar, samen met nog aan te stellen teamleiders, de ontwikkelopgave van de gehele regie op het gebied van informatievoorziening. Als hoofd Informatiemanagement/-beheer richt jij je op de aandachtsgebieden informatiemanagement en informatiebeheer. Kernvraagstukken voor de komende twee jaar zijn onder andere:

 • de verdere professionalisering van beide domeinen;
 • de verdere inrichting van het zogenaamde ‘demand’ proces om op deze wijze een betere opdrachtgever te zijn naar onze outsourcingspartner;
 • het vergroten van de onderlinge samenwerking en het ontwikkelen van één overall sturingsmodel om onze concerndirectie integrale besluiten te laten nemen en keuzes te laten maken.

 

Het andere afdelingshoofd (Regie ICT) zal zich richten op de regiedomeinen: architectuur, security, contractmanagement en servicemanagement. 

 

Met inspirerend en enthousiast leiderschap en door besluitvaardig standpunten in te nemen geef je sturing aan de ontwikkelopgave. Je benoemt resultaten helder en concreet en daarmee versterk jij de samenwerking met in- en externe partijen. Knellende en belemmerende werkprocessen verander of vernieuw je. Jouw omgevingsbewustzijn en politieke sensitiviteit zijn belangrijk en omdat je verschillende belangen moet managen zijn je advies- en communicatievaardigheden uitstekend. Een goed netwerk hebben en in- en extern opbouwen is belangrijk en daarnaast visie om vraagstukken en oplossingen in een langer tijdsperspectief te plaatsen. Het vertalen van deze visie naar doelstellingen voor de hele afdeling en te zorgen voor communicatie en draagvlak is van wezenlijk belang.

 

Waar kom je te werken:

De afdeling Regie valt onder de directie Informatie & Services, onderdeel van het Shared Service Center en is één van de 16 directies binnen de gemeente Groningen. De gemeente Groningen heeft een groot deel van haar ICT uitbesteed aan een externe leverancier en zit in een transitie van deze diensten. Gegeven de veelheid aan vraagstukken op het gebied van zowel informatiemanagement (informatieadvies en informatiebeheer) als benodigde ontwikkeling op het gebied van security, architectuur, contractmanagement en servicemanagement kiezen we ervoor om de huidige afdeling Regie (ongeveer 70 medewerkers) de komende twee jaar op te delen in een twee aparte afdelingen.

 

Beide hoofden gaan tevens, samen met de andere MT-leden van de directie Informatie & Services, aan de slag met het opstellen van een plan om te kijken op welke wijze de gehele ICT-functie, zoals deze is ondergebracht binnen de directie Informatie & Services, het beste op de langere termijn kan worden vormgegeven. 

 

Om als hoofd Regie Informatiemanagement/- beheer succesvol te zijn, vragen wij:

 • WO werk- en denkniveau met bijvoorbeeld een opleiding op het gebied bedrijfskunde of informatica;
 • kennis en ervaring met alle genoemde onderdelen van informatievoorziening;
 • ruime ervaring (bij voorkeur > 3 jaar) als leidinggevende binnen de ICT, dan wel informatiemanagement;
 • een inspirerende en enthousiaste persoonlijkheid die goed besluiten kan nemen;
 • ervaring met het opzetten van een regie- organisatie;
 • ervaring met het implementeren van en uitvoering geven aan strategisch verandertrajecten en bedrijfsbrede ICT-vernieuwingsprocessen;
 • brede ervaring met verandertrajecten op het gebied van informatiemanagement;
 • ervaring met het op de kaart zetten van informatiebeheer binnen een grote en complexe organisatie.

Similar projects

+ Search all projects