Itprojects

Freelance Senior Projectmanagementofficer (ZZP)

Posted Nov 17, 2022
Project ID: IT 9123991
Location
Groningen, Groningen
Hours/week
36 hrs/week
Timeline
1 year
Starts: Dec 5, 2022
Ends: Dec 4, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Nov 22, 2022 12:00 PM

Dienst Uitvoering Onderwijs

Tarief: € 80,00
Inzet: 32-36 uur per week
Startdatum: 5-12-2022
Einddatum: 4-12-2023 (met optie op verlenging)

 

Ter ondersteuning van de projectmanager Enterprise Cloud zijn wij op zoek naar een ervaren PMO. Door de omgeving waarin het project zich afspeelt, is affiniteit met ICT (begrippen, terminologie) een vereiste. De PMO moet zich de materie snel eigen kunnen maken om een goede bijdrage te kunnen leveren wat betreft voorbereiden van verschillende rapportages, signaleren van afwijkingen, vastleggen van juiste acties/besluiten, reviewen van documentatie, e.d..

Van de PMO wordt verwacht dat zij/hij de projectmanager ontlast en ontzorgt en met haar/hem meedenkt over welke taken er kunnen worden overgenomen en/of grotendeels kunnen worden voorbereid. Ook is de PMO een sparringpartner voor de afdelingsmanager ICT Services (opdrachtgever van het traject).Hierna in het kort een beschrijving van de taken / verantwoordelijkheden alsmede de gevraagde competenties en functie-eisen. De PMO staat in dienst van het project en legt verantwoording af aan de projectmanager.

Verantwoordelijkheden
 

 • Meeschrijven van projectdocumentatie en/of proeflezer van management producten;
 • Zorgdragen dat het project en de op te leveren producten en projectresultaten BIT-proof zijnwanneer een BIT toets noodzakelijk is (een BIT toets is een externe audit op projecten/programma’s met een budget hoger dan 5 miljoen euro);
 • Risicomanagement strategie uitwerken en risico’s bijhouden;
 • Kwaliteitsmanagement opzetten;
 • Inrichten en beheren van configuratiebeheer;
 • Voorstellen doen t.a.v. project-inrichting in SAP PPM;
 • Controleren van projecturen en –budget in samenspraak met de projectmanager en Control;
 • Het bijhouden van diverse overleggen op projectniveau (Stuurgroep / en Projectteam-overleg) door verslaglegging en bijhouden van acties en besluiten;
 • Beslisdocumentatie opstellen;
 • Het voorbereiden en meelezen van verantwoordingsrapportages t.b.v. het project (bijv. Maandrapportages en eindrapportage);
 • PowerPoint presentaties maken;
 • Sparringspartner voor de projectmanager en de afdelingsmanager ICT Services;
 • Belangrijke signaalfunctie betreffende alle facetten van het project (zowel de harde als de zachte kant).De PMO maakt onderdeel uit van een pool met PMO-collega’s van de afdeling Project- en programmamanagement van DUO. Zij/hij is in eerste instantie ingezet op deze opdracht, het is echter mogelijk dat zij/hij na verloop van tijd ook op ander andere opdrachten wordt ingezet.

Achtergrond opdracht
In de IV-Strategie van DUO (2019-2023) zijn een aantal speerpunten opgenomen. Eén daarvan is de transitie van nagenoeg volledig in-huis opererende ICT/Infrastructuur partner naar het ODC als ICT/Infrastructuur partner voor DUO. De voorkeur gaat hierbij uit naar ODC-Noord.

Dit doen we omdat we:

 

 • de continuïteit van de dienstverlening willen borgen
 • ICT personeel te kort (gaan) komen voor het ontwikkelen/beheren van DUO applicaties
 • een goede prijs/prestatie verhouding willen leveren (profiteren van schaalgrootte bij het ODC en andere partners)
 • nieuwe (versies) van ICT technologie DUO daar toe ‘dwingt’
 • binnen de DUO organisatie gelijksoortige werkzaamheden op 1 ‘plek’ bundelen om interne concurrentie te voorkomen


In dat kader willen we o.a. de IAAS diensten van het ODC-Noord gaan afnemen. Hiervoor is het project Enterprise Cloud ingericht, dat een Cloud omgeving op basis van VMWare technologie realiseert. ODC-Noord is (als leverancier) verantwoordelijk voor het provider deel en DUO is (als afnemer) verantwoordelijk voor de inrichting van de tenant. Dit traject levert het fundament voor de Enterprise Cloud. Daarnaast kent DUO nog een migratie traject van de huidige omgeving naar Enterprise Cloud.

 • HBO werk en denkniveau (diploma) (3 jr.);
 • Minimaal drie jaar relevante werkervaring in een project of programma omgeving (3 jr.);
 • Affiniteit met ICT begrippen en terminologie;
 • Prince2 Foundation gecertificeerd;
 • Minimaal 2 dagen per week aanwezig op kantoor in Groningen;

 

Nice to have

 • Ervaring met projecten binnen grote uitvoeringsorganisaties van de overheid;
 • Kennis van en ervaring met werken in een Agile omgeving en de Agile methodiek;
 • Ervaring met ondersteuning in (grote) ICT projecten;
 • Certificaat MSP Foundation.

Similar projects

+ Search all projects