Itprojects

Freelance Projectleider Implementatie VP Magenta (ZZP)

Posted Oct 11, 2022
Project ID: IT 9121631
Location
Eindhoven, Noord-Brabant
Duration
6 months
(Nov 1, 2022 - May 1, 2023)
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
98 - 118 €/hr
Application Deadline: Oct 14, 2022 12:00 PM

Start: zsm

Eind: 01-05-2023

Uren: 16   3 dagdelen, 16 uur in totaal per week

 

VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)  is op zoek naar een tijdelijke projectleider ‘implementatie aantoonbare vakbekwaamheid’. 

Deze projectleider dient aantoonbare vakbekwaamheid te implementeren in het softwarepakket Veiligheidspaspoort van Magenta. 

In dit Veiligheidspaspoort worden alle opleidingen, trainingen en oefeningen bijgehouden die crisis (sleutel) functionarissen volgen om vakbekwaam te worden en te blijven. 

Op dit moment is het systeem nog niet zo ingeregeld dat alle aspecten die aantonen of een functionaris vakbekwaam is, overzichtelijk worden weergegeven.

 

De opdracht is daarom om een plan van aanpak uit te werken en te implementeren voor aantoonbare vakbekwaamheid in dit systeem. In zoverre dat het per 31 december 2022 mogelijk is om vanuit Veiligheidspaspoort ten minste de vakbekwaamheid van alle medewerkers met een rol in de crisisorganisatie aan te tonen. Op termijn kunnen medewerkers met een crisisfunctie zelf in Veiligheidspaspoort werken en hun eigen vakbekwaamheid bijhouden.

 

Wat ga je doen?

 • Secretaris van de stuurgroep Vakbekwaamheid en VP
 • Coachend aansturen van het interne projectteam
 • Begeleiding van de implementatie van aantoonbare vakbekwaamheid in de organisatie
 • Advies aan de stuurgroep voor de structurele (borging) opvolging en beheer van vakbekwaamheid en de tool.

 

 

Inhoudelijke randvoorwaarden project

 

Voor de implementatie dient  in ieder geval rekening  gehouden te worden met de volgende randvoorwaarden:

-       Er moet (voor zover nog nodig) een samenhangende en eenduidige beschrijving van de mono vakbekwaamheidsprocessen worden opgesteld over hoe aantoonbare vakbekwaamheid voor de betreffende functionarissen tot stand komt. Dit kent een nauwe relatie met de Human Recourse Development project voor alle medewerkers van de VR;

-       Daarbij moet rekening worden gehouden met de specifieke eisen per kolom waar de crisisfunctionaris voor werkt;

-       Deze processen moeten aansluiten op de relevante interne (bijvoorbeeld declaraties en alarmering)- en externe (bijvoorbeeld externe opleidingen en ELO) processen voor sleutelfunctionarissen;

-       Een en ander moet worden vertaald in de inrichting van Veiligheidspaspoort;

-       Het beheer van Veiligheidspaspoort zal moeten worden georganiseerd, zodanig dat de applicatie blijft voorzien in de ondersteuning van genoemde processen en actueel blijft.

 

Wie zoeken we?

De projectleider is verantwoordelijk voor het beoogde resultaat van het project. Hierin wordt verwacht dat de projectleider onder meer de kwaliteit, de kwantiteit en de structuur van het project overziet en stuurt op vooraf geformuleerde KPI’s. 

Het is belangrijk dat deze projectleider naast proces- en technisch inzicht, vooral “een mensenmens” is en daardoor sterk is in samenwerken. Het gaat immers om een opdracht die alle sectoren en afdelingen raakt en niet los gezien kan worden van actuele ontwikkelingen binnen de VRBZO en om een gedegen (project-)plan van aanpak vraagt. 

Het verlangt een multidisciplinaire aanpak onder leiding van een ervaren en een inhoudelijk kundige projectleider.

 

Functie eisen

 • Aantoonbare ervaring als projectleider in het publieke domein (>10 jaar)
 • Ervaring met resultaat en processturing
 • Bekend met het doorleven en aanpassen van mono processen binnen een netwerkorganisatie, bekend met  eisen aan vakbekwaamheid en het gebruik van een softwaretool
 • Ervaring met het samenstellen van een integraal organisatieproces op basis van de samenhang tussen meerdere mono-processen en deze vertalen naar het gebruik in een softwaretool
 • Zeer ervaren in het creëren van draagvlak in een organisatie en gebruikersadoptie bij de implementatie van een systeem
 • Uitstekend gevoel voor de verhouding tussen processen en eisen die gesteld zijn aan vakbekwaamheid
 • Academisch werk- en denkniveau.

Similar projects

+ Search all projects