Itprojects

Freelance performance tester (zzp)

Posted Dec 8, 2022
Project ID: IT 9125129
Location
Apeldoorn , Gelderland
Duration
Start date: Dec 15, 2022
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Dec 14, 2022 12:00 PM

Belastingdienst B/cao

Startdatum inzet: 2-1-2023

Tijdelijke functie/opdracht

Uren per week: 36,00

Standplaats: Apeldoorn

Max tarief: € 85,00


We zoeken een tester met inzicht, overzicht en overwicht. Je primaire taak is het testen met name vanuit performance perspectief van alle door IV- interactie opgeleverde producten voor het zakelijk- en/of het douaneportaal (inclusief de bijbehorende formulieren). Het werk houdt in het begeleiden van de systeemontwikkeling en het doen van performancetesten gedurende het gehele ontwikkeltraject (van architectuurconcept tot en met de testfases). We streven naar een zo vroeg mogelijke detectie van performance bottlenecks. Je moet er dus voor zorgen, dat de applicatie voldoet aan de gestelde performance-eisen. Je geeft architecten, ontwerpers, en bouwers vroegtijdig inzicht in de consequenties voor de performance van hun keuzes. Om je werk zo effectief mogelijk te doen, werk je nauw samen met het Performance Competence Center van DCS. Je werk bestaat uit het vormen van een oordeel over de kwaliteit van de opgeleverde producten, het maken van een opzet (bepalen scope, meetpunten, diepgang, opstel-len testcases, loadmodellen, testaanpak), het uitvoeren van testen t.a.v. performance en robuustheid en het adviseren over performance en het rapporteren daarover.

Voor het uitvoeren van de performancetesten voor het zakelijk- en het douaneportaal van IV-interactie ben jij de testcapaciteit die IV-interactie levert en je werkt daarbij samen met het PCC. Het PCC binnen DCS heeft als doel de performance van de systemen op een hoog peil te brengen en te houden.

Jij doet dit vanuit de context van de releasetrain van IV-interactie. We verwachten dan ook van je, dat je als volwaardig teamlid participeert binnen het team en mede de plannen realiseert en - indien nodig - contacten onderhoudt met partijen buiten de releasetrain t.b.v. het performancetesten;

Achtergrond Opdracht

De MijnPortalentrein van Interactie Online is georganiseerd als een Agile Release Train (ART) met 15 scrumteams. Om al die teams gecoördineerd te laten werken gebruiken we SAFe. Binnen deze kaders verzorgen de teams de systeemontwikkeling. Als performancetester werkt je vanuit het systemteam. Het systemteam binnen GV IV-Interactie is een van de teams in de ART en verzorgt de ondersteuning van de ART. Het systemteam levert voor de ART de infrastructuur waarop ontwikkeld wordt, verzorgt regressietesten in de acceptatie-keten omgevingen van de drie valuestreams en verzorgt de advisering over en het testen van de performance van de ontwikkelde producten in de valuestreams. Bij performance(testen) is nauwe samenwerking met het Performance Competence Center (PCC) van DCS vereist.

 • HBO Werk- en denkniveau

 • Kennis van of geschoold testgebied (TMap Next Foundation en/of Advanced, ISTQB, o.i.d. met certificaat);

 • Kennis en ervaring met performance testen

 • Brede ervaring met testen in de ICT

 • Ervaring met performancetesten en testautomatisering

Functiewensen

 • Kennis van Bitbucket, JIRA en Confluence;

 • Kennis van SQL DB2 databases is een pré;

 • Kennis van Websphere en/of Java en monitoringtools;

 • Kennis van Performancetest automatisering t.b.v. shift left (Jenkins pipeline script, Bitbucket, Jmeter);

 • Kennis van Redhat is een pré;

 • Kennis van Splunk is een pré;

 • Kennis van Grafana en InfuxDB is een pré

 • Ervaring met Continuous Integration is een pré;

 • Ervaring met het schrijven van plannen van aanpak m.b.t. performance en met het opstellen van rapportages.

We werken in een scaled agile omgeving met SAFe en we willen in onze voortbrenging doorgroeien naar het volgende niveau (next level). Denk hierbij aan de verdere ontwikkeling van Continuous Delivery. Met ons werk staan we dicht bij de samenleving. De burgers en bedrijven zijn de echte gebruikers van wat wij bouwen. Om het daarin vol te houden moet je creatief, flexibel en stressbestendig zijn en doorzettingsvermogen hebben. We verwachten dus, dat je daaraan meewerkt c.q. een bijdrage levert.

Dutch speaking candidates only! 

Because all communication & documentation for this role is in Dutch we cannot and will not make any exceptions.

Similar projects

+ Search all projects