Itprojects

Freelance medior bedrijfsanalist, Dienst Uitvoering Onderwijs (zzp)

Posted Sep 30, 2022
Project ID: IT 9121618
Location
Groningen , Groningen
Duration
11 months
(Oct 10, 2022 - Sep 18, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
65 - 80 €/hr
Application Deadline: Oct 10, 2022 12:00 PM

Concern: Dienst Uitvoering Onderwijs

Uren per week: 36,00

Standplaats: Groningen

Max tarief: € 80,00

Startdatum inzet: 10-10-2022

Einddatum inzet: 18-9-2023

 

De opdracht bevindt zich binnen het domein staatsexamens van DUO. Het domein staatsexamens bestaat uit de volgende drie afdelingen:
 

 1. Staatsexamens V(S)O is verantwoordelijk voor de logistieke uitvoering van de staatsexamens voor mensen die niet meer/kunnen deelnemen aan het reguliere voortgezet onderwijs. Per jaar kan iemand in 1 of meer vakken examen doen om daarmee in één keer of verspreid over een aantal jaren een VO-diploma te behalen. De helft van de deelnememers aan de staatsexamens bestaat uit leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs, waarvoor vaak maatwerkexamens nodig zijn;
 2. Staatsexamens Nt2 is verantwoordelijk voor de logistieke uitvoering van de staatsexamens Nederlands als tweede taal op zowel A1 als B1 niveau;
 3. CET PO draagt er, onder andere, zorg voor dat er genoeg exemplaren van alle centraal schriftelijke examens op het afgesproken tijdstip op de juiste plek worden afgeleverd.Onderwerpen die onze klanten direct raken
Binnen het domein Staatsexamens komen er steeds meer vragen en opdrachten op het gebied van de uitvoering van het beleid binnen vanuit het CvTE (gedelegeerd opdrachtgever) en OCW. DUO moet aangeven of het mogelijk is om een bepaalde wijziging in een bepaald jaar uit te voeren. Hiervoor is het nodig om de businessmanager te voorzien van voldoende inzicht in de gevolgen van de (beleids)wijzigingen zodat zij een besluit kan nemen.


Daarnaast liggen er diverse vraagstukken die betrekking hebben op de planning van het modernisering Examenlandschap en die input moeten leveren voor enerzijds de projectmanager om de planning goed neer te leggen, maar die ook input zijn voor vervolganalyses.

Als analist voer je bedrijfsbrede impactanalyses uit.

DUO is een organisatie met een complex systeemlandschap, als adviseur analyse ben je in staat om over grenzen heen te kijken en zoek je de samenwerking met collega’s van andere domeinen. De persoon die we zoeken heeft een hands-on-mentaliteit. Bereidheid tot reizen is een must voor deze rol, evenals minimaal 2 dagen per week aanwezigheid op het kantoor in Groningen.

Achtergrond opdracht
Ten behoeve van het project modernisering Examens en beleidswijzigingen moeten de analyses voldoende houvast bieden voor detailanalyses en input leveren voor de onderbouwing van de planning de komende jaren. Requirements:

 • Afgeronde HBO/WO opleiding;
 • Aantoonbare kennis op het gebied van bedrijfsanalyse en consultancy;
 • Ruime kennis en ervaring van en met bedrijfsanalyse en/of informatieanalyse methodieken;
 • Ervaring in het uitvoeren van informatieanalyses met meerdere processen, systemen en interne en externe steakholders en ketenpartners (2 jaar);
 • Opstellen van requirements en opstellen van analyses, procesbeschrijvingen en - schema’s op systeemniveau (2 jaar).Aanvullende kennis (wens)
 

 • Kennis van en ervaring met het opstellen van business cases;
 • Kennis van en ervaring met SCRUM en Agile werken;
 • Conceptuele modellen kunnen vertalen naar werkbare oplossingen;
 • Ervaring met het opstellen van procesbeschrijvingen.

Similar projects

+ Search all projects