Itprojects

Freelance IT Architect (zzp)

Posted Dec 5, 2022
Project ID: IT 9124909
Location
Apeldoorn , Gelderland
Duration
1 year
(Jan 1, 2023 - Dec 31, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Dec 9, 2022 12:00 PM

Belastingdienst B/cao

Startdatum inzet: 1-1-2023

Einddatum inzet: 31-12-2023

Uren per week: 36,00

Standplaats: Apeldoorn

Max tarief: € 100,00


“In mijn dagelijks werk als solution architect werk ik met collega-architecten aan de vertaling van de EU-regelgeving naar een nationale uitwerking van een solution architectuur tot werkende software. Dit doe ik in nauwe samenwerking met de business, Business Requirements Team en specificatieteam”.

Zowel Nederland als Europa zijn aan wet- en regelgeving gebonden, maar de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving sluiten niet altijd op elkaar aan. Daarom is het van belang omzetbelastingprocessen aan te passen. Wij, de keten Omzetbelasting van Integratie Business Services (IBS OB), zijn primair verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerpen, bouwen, testen, de integratie van (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing, stemmen we de architectuur af, sturen we op de realisatie en de planning van de SAFe-releasetrain, nemen we de lead bij testen en stemmen we af met productmanagement. De komende jaren staan we voor nog een grote uitdaging: het moderniseren van ons applicatielandschap, door in te zetten op state-of-the-art-architectuurprincipes en -technologieën.

Als solution architect wordt het volgende van je verwacht:

  • Je bent verantwoordelijk voor het maken en vastleggen van de architectuur en de keuzes/afwijkingingen die gemaakt worden.

  • Je stemt af met architecten van andere onderdelen van het bedrijf.

  • Je adviseert het project en programma over mogelijke keuzes en besluiten.

  • Je begeleidt de organisatie bij het toewerken naar de modernisering van het applicatielandschap en neemt het mee in het maken van de juiste keuzes.

  • Je helpt mee aan de doorontwikkeling van de afdelingen en het landschap.

Achtergrond opdracht:

Het middel waar aan de komende periode gewerkt gaat worden is: EU BTW e-commerce. 1 Januari 2021 is de wetgeving 'e-commerce 2021' van kracht geworden. Dit heeft tot gevolg dat ondernemers die in de EU goederen verkopen of diensten leveren, mogen deelnemen aan de Europese regeling 'One Stop Shop' (OSS) voor het afdragen van de BTW. De wetgeving bestaat uit 3 OSS-regelingen: de unie-regeling, de niet-unie-regeling en de invoerregeling. Aan deze regelingen kunnen ondernemers in de EU en ondernemers van buiten de EU meedoen. De voorwaarden van deelname bepalen welke ondernemer aan welke regeling kan meedoen. Deze drie regelingen vervangen de twee bestaande regelingen die onder de naam MOSS(Mini One Stop Shop) vanaf 2015 in werking zijn. Nieuwe meldingen voor de MOSS-regelingen zijn sinds januari 2021 niet meer mogelijk. Wel is het nog mogelijk om een correctie te doen op meldingen van voorgaande kwartalen met een maximale leeftijd van 3 jaar. De MOSS-regelingen blijven dan ook tot aan januari 2024 van kracht. Dit betekent dat voor een periode van drie jaar zowel de bestaande MOSS (gedeeltelijk) als de nieuwe OSS in werking zal zijn. Aangezien de geautomatiseerde ondersteuning voor het OB gedeelte voor het grootste deel nieuw wordt ontwikkeld, heeft dit ook gevolgen voor het onderhoud en beheer. De wetgeving voor zowel MOSS als OSS staan drie jaar parallel in productie. Voor de OSS-regelingen wordt uitgegaan van ruim twee miljoen klanten, twaalf miljoen berichten per jaar en een piekverwerking per kwartaal van maximaal 300.000 berichten per dag. Daarnaast is onze IV-afdeling gestart met de modernisering van het IT-landschap. Deze verandering bestrijkt de inrichting voor alle wetgeving in de OB. De verandering die volgt uit de wetgeving voor de OSS-regelingen, wordt gerealiseerd in het nieuwe OB-IT-landschap. De verandering gaat uit van het realiseren van een landschap dat schaalbaar is, rekening houdend met het toevoegen van de overige regelingen.


Functie-eisen:

  • Je hebt een afgeronde, relevante WO-opleiding;

  • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op gebied van IT architectuur;

  • Je hebt kennis van Domain Driven Design en Cloud Native concepten;

  • Je hebt kennis van en ervaring met het omzetten van monollitische landschappen naar service oriented landschappen;

  • Je hebt ervaring met het werken in een Agile/Scrum omgeving.

Similar projects

+ Search all projects