Itprojects

Freelance Business Analist, Dienst Uitvoering Onderwijs (ZZP)

Posted Oct 12, 2022
Project ID: IT 9122129
Location
Groningen , Groningen
Duration
1 year
(Nov 1, 2022 - Oct 30, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
80 - 91 €/hr
Application Deadline: Oct 17, 2022 12:00 PM

Dienst Uitvoering Onderwijs

Uren per week: 36,00

Standplaats: Groningen

Max tarief: € 91,00

Startdatum inzet: 1-11-2022

Einddatum inzet: 30-10-2023

 

DUO zoekt voor het project Platform Gegevens, BI & Analytics een business analist met ervaring in data en analytics. De analist wordt allereerst ingezet op het opstellen van de Business Case (BuCa) en het Project Initiatie Document (PID). Het werk aan de BuCa zal veelal in samenwerking met de controller zijn. Hierbij zal de controller zich vooral focussen op de kostentechnische aspecten (kosten) terwijl de analist zich (samen met de project manager) richt op de personele apparaatskosten (benodigde inspanning per huidige taak/ deelgebied) en potentiële besparingen/verbeteringen die er mogelijk via dit project gerealiseerd kunnen worden (baten). Voor zowel de BuCa als de PID wordt een significante bijdrage van de analist verwacht. In de hierop volgende fasen zullen er (waarschijnlijk meerdere) marktconsultaties uitgevoerd worden en kan de analist een sleutelrol spelen in de definitie van de opdracht en de invulling hiervan met de diverse marktpartijen en de architecten. Ook wordt een stevige bijdrage verwacht van de analist aan diverse (nog nader te definiëren) deliverables.

De gezochte kandidaat is gericht op functionaliteit en het gebruik van analytics-oplossingen. Een technologische inslag of achtergrond is dan ook van toegevoegde waarde. Inventarisatie en analyse van requirements uit gesprekken met stakeholders behoort tot de werkzaamheden. Het matchen van de requirements zal deels moeten gebeuren met de functionaliteit in diverse data analyse, visualisatie en rapportagetools . Van de business analist wordt een goede samenwerking met de overige mensen in het team vereist. 

 

Aanwezigheid van 2 (vaste) dagen per week op locatie in Groningen is vereist.

Achtergrond opdracht
Dit betreft een recentelijk gestart 2-jarig project in het data domein. Het gaat om een project t.b.v. de inrichting van diverse technologische elementen in een bestaande & complexe Analytics omgeving. In het project worden data platformen gedefinieerd en geselecteerd (jaar 1) en (initieel) gerealiseerd en geïmplementeerd (jaar 2) voor de volgende 3 componenten:
 

 1. Data Visualisatie (Virtuele Research Environment). Dit betreft een platform waarop gegevens opgehaald en verrijkt kunnen worden, analyses kunnen worden uitgevoerd en waarin gegevens en analytische resultaten zo goed & intuïtief mogelijk getoond kunnen worden;
 2. HUBDit betreft een platform waarin gegevens DUO-breed centraal opgehaald en doorgestuurd worden (ofwel data van A naar B brengen);
 3. Metadata. Dit betreft een platform waarin informatie over data en systemen, zoals nu aanwezig in DUO, wordt samengebracht en geïntegreerd. Dit betreft architecturale, ontwerp, modellering, data-definitie, systeemtechnische en andere informatie behorend bij deze data.

 

Functievereisten

 • Afgeronde hbo- of wo-opleiding;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring op het gebied van bedrijfsanalyse en consultancy;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring op het gebied van data en analytics;
 • Ervaring in het uitvoeren van informatie- en bedrijfsanalyse met meerdere processen, systemen, in- en externe stakeholders en ketenpartners (2 jr.) ;
 • Ervaring met het werken in grote(re) overheidsorganisaties (2 jr.) ;
 • Opstellen van requirements en opstellen van analyses, procesbeschrijvingen en - schema’s op systeemniveau (2 jr.).

 

Nice to have 

 • Ervaring met / expertise in / kennis van DAMA-DMBOK is van toegevoegde waarde;
 • Technologische achtergrond;
 • Affiniteit met data/ getallen;
 • Een goede luisteraar;
 • Kennis van data analyse-, visualisatie- en rapportagetools;
 • Aanwezigheid 2 dagen per week in Groningen en soms in Den Haag (bij uitzondering).


 

Competenties

 1. Herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens;
 2. Selecteert de juiste informatie uit diverse bronnen;
 3. Maakt onderscheid tussen hoofden bijzaken;
 4. Brengt een logische structuur aan in een veelheid van informatie;
 5. Legt verbanden tussen gegevens en/of vraagstukken;
 6. Onderscheidt oorzaak en gevolg;
 7. Hanteert bij de analyse verschillende invalshoeken;
 8. Adviesvaardigheden;
 9. Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Similar projects

+ Search all projects