Itprojects

Afdelingshoofd informatie en facilitaire zaken (Freelance/ZZP)

Posted Aug 30, 2022
Project ID: IT 9120023
Location
Leeuwarden, Friesland
Hours/week
24 hrs/week
Timeline
11 months
Starts: Sep 26, 2022
Ends: Aug 31, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 26, 2022 5:00 PM

Start: Z.s.m. in overleg.

Duur: 1 jaar

Uren: 24 uur - 36 uur per week

 

De Provincie Fryslân werkt aan een mooi en sterk Fryslân. We werken opgave gestuurd.  

Efficiënt organiseren en nadruk op kwaliteit is hierbij een kernbegrip. Ontwikkelingen in de samenleving - zoals veranderende verantwoordelijkheden gemeenten en provincies, andere vragen en behoeften vanuit de Mienskip, digitalisering - maken dat de rol en positie van de provincie Fryslân verandert. Dit vraagt van ons een andere manier van werken. 

We willen flexibel en wendbaar in kunnen spelen op de vraagstukken van nu en die van de toekomst.  

De afdeling IFZ is ondersteunend aan de organisatie en adviseert op het gebied van o.a. digitalisering, informatievoorziening en inkoop. IFZ bevat de clusters ICT (Informatiemanagement, Functioneel Beheer en Projectleiding)/Innovatie/DIV, Facilitair/inkoop en Cijfers/kaarten. De afdeling richt zich in brede zin op het databeheer, de informatievoorziening en op hetgeen nodig is om in de huidige tijd effectief en in verbinding te kunnen werken, zowel thuis als op kantoor. 

Bij IFZ werken ca. 95 medewerkers (80 fte) waaronder vier teammanagers.


 

De grote maatschappelijke ontwikkelingen, de uitdagende opgaven en complexer wordende vraagstukken die hieruit voortkomen, raken steeds vaker de onderwerpen informatievoorziening, digitalisering, data en innovatie. IFZ heeft de ambitie zich zodanig te organiseren dat het snel, wendbaar en efficiënt kan bijdragen aan oplossingen met maatschappelijke waarde. Waarbij we tegelijk het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van een intern veranderende organisatie, afnemende budgetten en een uiterst krappe arbeidsmarkt.Dit is voor ons reden om het vertrekkende afdelingshoofd IFZ niet 1:1 te vervangen, maar ons te concentreren op de implementatie van een nieuwe manier van werken. Hiervoor is recentelijk een blauwdruk ontwikkeld. 

Het inrichten van een CIO Office als strategische partner van IFZ is hier een onderdeel van. Ook zullen we ons binnen IFZ anders gaan organiseren. 

In dat kader zoeken we een interim afdelingshoofd voor de duur van 1 jaar die zich als hoofdopdracht stelt om samen met de verschillende stakeholders de plannen te implementeren. 

De essentie van de functie is zorgen dat binnen een jaar de plannen voor een toekomstvaste i-organisatie ook daadwerkelijk zijn geïmplementeerd. De I-kant van IFZ is stevig gepositioneerd evenals de overige onderdelen van IFZ. Dat betekent concreet:


 

- Implementeren van onze visie op een modern, toekomstvast en aantrekkelijk IV-bedrijf: in een sterk dynamische context de omstandigheden creëren waarin we dit vlot (binnen een jaar) kunnen realiseren 

- Zorgen dat de ‘I’ in het hart van het organisatiebeleid wordt opgenomen

- fungeren als sparringpartner van de teammanagers, de stafhoofden bedrijfsvoering en de kwartiermaker bedrijfsvoering

- optreden als boegbeeld van de verandering managen capaciteitsbudget

- behartigen belangen IFZ op de OGR- en Bedrijfsvoeringstafel (directie en stafhoofden Bedrijfsvoering) en krijg je hoofdopdracht 1) Positionering van de I-kant (in relatie CIO-office), 2) Realiseren herinrichting IV-keten en 3) positionering overige onderdelen IFZ. 

Bij jouw vertrek over 1 jaar kijken we samen met plezier terug op een prettige samenwerking waarin we samen van de ICT/IV-organisatie naar een hoger plan hebben getild als ook Facilitaire Zaken en Inkoop stevig hebben gepositioneerd.

 

Je rapporteert aan de Opgavenregisseur Financiën en Middelen. Onder deze opgave valt ook de afdeling Financiën.  

Jij neemt mee; 

 

 • Je beschikt over ervaring met implementatie van i-organisaties en de veranderaspecten die hiermee gemoeid zijn, en hebt affiniteit met het facilitaire domein. Je hebt je sporen ruim verdiend binnen deze vakgebieden en kunt daardoor als sparringpartner fungeren voor de verschillende stakeholders.
   
 • Je bent een doorbijter die het een sport vindt om in een dynamische omgeving resultaten te boeken.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid die senioriteit en energie uitstraalt. Je bent in staat beweging in gang te brengen en te houden.
   
 • Je bent een verbinder, teamspeler en teambuilder pur sang.
   
 • Je hebt ruime aantoonbare ervaring met implementatie-opdrachten. De methodiek van opdrachtgever- opdrachtnemer-schap is jou op het lijf geschreven. Je bent slagvaardig en weet een juiste balans aan te brengen tussen mensgericht handelen en gezonde zakelijkheid.
   
 • Je bent iemand die moeiteloos opereert in en, bij voorkeur, ervaring heeft met een politiek/bestuurlijke omgeving die wordt gekenmerkt door verschillende partijen met sterk verschillende belangen;

Similar projects

+ Search all projects